forex trading logo

Tu Nás najdete

Kto ma dnes sviatok

Utorok, 17. Máj 2022

Dnes má meniny Gizela
Zajtra má meniny Viola
opvzdelavanie

Strategický cieľ projektu:


Podpora prístupu žiakov pochádzajúcich z MRK k vzdelávaniu na Základnej škole v Krajnej Poľane. Cieľom projektu je upraviť a zatraktívniť vzdelávací proces pre žiakov pochádzajúcich z MRK a následne zvýšiť vzdelanostnú úroveň spomínaných žiakov zapísaných do Základnej školy v Krajnej Poľane, za účelom ich motivovania k ďalšiemu stredoškolskému, prípadne na to nadväzujúcemu vysokoškolskému vzdelaniu, čo následne zvýši šance pre ich uplatnenie v jednotlivých oblastiach spoločenského života. Začlenenie ľudí v produktívnom veku pochádzajúcich z MRK do bežného života spoločnosti do značnej miery prispeje k zníženiu nákladov štátu na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľov uvedených komunít. Zaradenie sa členov MRK medzi ekonomicky aktívne obyvateľstvo prinesie štátu na druhej strane zvýšenie daňových a nedaňových príjmov, ako aj ďalších odvodov a poplatkov.

 

Názov projektu:

Moderné vzdelávanie pre žiakov ZŠ Krajná Poľana pochádzajúcich z MRK

Žiadateľ:

Základná škola Krajná Poľana

Celkové výdavky projektu (EUR):

314.740,00.-  (267.529,00.- ESF + 31.474,00.- ŠR + 15.737,00.- SF)

Požadovaná výška NFP (EUR):

299.003,00.-  (267.529,00.- ESF + 31.474,00.- ŠR )

Trvanie projektu (mesiace)

24 mesiacov

Umiestnenie projektu (NUTS III)

Prešovský samosprávny kraj

 

 

1.Vyškoliť pedagogických zamestnancov na prácu s novou IKT na jej využitie vo vyučovacom procese k podpore čitateľskej gramotnosti.

1.1.Analýza potrieb základnej školy

1.2.Vzdelávanie učiteľov základnej školy

2.Vytvoriť nové formy a metódy vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese pri podpore čitateľskej gramotnosti.

2.1.Inovácia didaktických prostriedkov 

2.2.Tvorba nových pedagogicko-didaktických materiálov

3.Zaviesť pre žiakov pochádzajúcich z MRK prípravné a doučovacie kurzy, ktoré im umožnia tráviť maximum voľného času v motivačnom prostredí školy.

3.1.Aplikácia nových foriem a metód vo vyučovacom procese pre žiakov ZŠ pochádzajúcich z MRK

3.2.Prípravné a doučovacie kurzy pre žiakov základnej školy pochádzajúcich z MRK

 

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)

 

 

1.1. Analýza potrieb základnej školy

04/2012

05/2012

1.2. Vzdelávanie učiteľov základnej školy

06/2012

12/2012

2.1. Inovácia didaktických prostriedkov

08/2012

07/2013

2.2. Tvorba nových pedagogicko-didaktických materiálov

10/2012

07/2013

3.1. Aplikácia nových foriem a metód vo vyučovacom procese pre žiakov ZŠ

pochádzajúcich z MRK

03/2013

03/2014

3.2. Prípravné a doučovacie kurzy pre žiakov základnej školy pochádzajúcich z

MRK

03/2013

03/2014

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

04/2012

03/2014

Publicita a informovanosť

04/2012

03/2014

 

 

Preklad/translate

Slovak Czech English French German Hungarian Polish Russian Ukrainian

Počasie

In-počasie

Anketa

Nová stránka ZŠ Krajná Poľana
 

Aktuálne OnLine

Máme online 3 hostí 
TOPlistDuko by DUKO 2012 XHTML a CSS.